Aleksandar-Saša 

Milaković

Riječanin koji se nakon višegodišnjeg boravka i rada u inozemstvu, gdje je i doktorirao na jednom od najprestižnijih svjetskih sveučilišta u polju brodogradnje i morskih tehnologija, odlučio vratiti u Rijeku i doprinijeti boljitku svoga grada.

Ima dugogodišnje iskustvo rada u polju inženjerstva morskih tehnologija, kako na akademskom, tako i na industrijskom nivou. Trenutno je fokusiran na implementaciju modernih tehnologija uključujući digitalizaciju, procesnu automatizaciju, optimizaciju i umjetnu inteligenciju u svrhu digitalne transformacije industrija vezanih za morske tehnologije.

Aleksandar-Saša Milaković – CV