Petra Madnić

Predstojnica ureda Predsjednika Hrvatskog sabora, menadžer međunarodnog poslovanja, voditelj pravnih poslova u neprofitnom sektoru, gradski vijećnik Grada Rijeke i županijski vijećnik Primorsko goranske županije.

Kao majka četvero djece i poslovna žena posebno je posvećena kreiranju obiteljskih i demografskih politika te usklađivanju istih sa radnim politikama, a sve u svrhu uravnoteženja poslovnog i obiteljskog života građana.

Autor je programa demografske politike koji obuhvaća više od 15 konkretnih mjera, autor programa reforme radnog zakonodavstva koji obuhvaća preko 20 mjera, koautor programa poticanja poduzetništva s više od 26 mjera, autor i koautor gotovo svih zakonskih prijedloga iz gore navedenih programa. Ujedno je i poznavatelj pravila državnog protokola i organizacije evenata najviše složenosti koji obuhvaćaju prisutnost visokih uzvanika.

Petra Mandić CV